5651 sayılı kanun, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanundur.

AnaSayfa
5651 Nedir
Zaman Damgası Nedir
Sıkça Sorulan Sorular
5651 Sayılı Kanun

5651(11) kanun(6) yasa(6) yonetmelik(5) internet(3) 5070(2) kamu(1) genelge(1) yonerge(1) yersaglayici(1) makale(1) erisimsaglayici(1) tuzuk(1)

İstanbul Valiliği İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Çalışma ve Uygulama Yönergesi

AMAÇ
Madde 1

a) Bu yönergenin amacı, İstanbul İl ve İlçelerinde 5651 Sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" ve "İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları hakkındaki Yönetmelik" esaslarının uygulanması, çalışma belgesi düzenlenmesine dair görev ve çalışma alanlarının belirlenmesi sureti ile işlemlerin yeknesak olarak yürütülmesi, iş ve işlemlerde ortak yol izlenmesi,

b) Yönerge ile anayasada yer alan “ailenin korunması” ve “gençliğin korunması” hakkındaki düzenlemeler doğrultusunda, ailelerin, çocukların ve gençlerin uyuşturucu ve uyarıcı madde alışkanlığı, intihara yönlendirme, cinsel istismar, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklara internet aracılığıyla teşvik eden yayımların içeriklerinden koruması için gerekli önleyici tedbirler alınmasıdır.

c) Kurum tarafından işletmecilerin yetkilendirilmeleri ile mülkî idare amirlerince ticarî amaçlı toplu kullanım sağlayıcılara verilecek izin belgelerinde belirtilen bilgilerin doğruluğunun devamını sağlamak.

d) Mülki İdare Amirliklerince ve Kolluk Kuvvetlerince denetimlerin hangi usul ile yapılacağını belirlemek.

Devamı için Tıklayınız
https://localhost:2368 © 2024