5651 sayılı kanun, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanundur.

AnaSayfa
5651 Nedir
Zaman Damgası Nedir
Sıkça Sorulan Sorular
5651 Sayılı Kanun

5651(11) kanun(6) yasa(6) yonetmelik(5) internet(3) 5070(2) kamu(1) genelge(1) yonerge(1) yersaglayici(1) makale(1) erisimsaglayici(1) tuzuk(1)

5651

5651 Nedir ?

5651 sayılı kanun, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanundur. Bu kanun uyarınca Oteller, Restaurantlar, Alışveriş Merkezleri, Kafeler, Internet Kafeler, Üniversiteler, KOBİ'ler, fabrikalar gibi interneti kablolu ya da kablosuz kullanıma sunan tüm işletmeler yani internet toplu kullanım sağlayıcılar, Kendi iç ağlarında dağıtılan…

Zaman damgası nedir?

Zaman Damgaları belli bir verinin belirtilen bir tarihte var olduğunu kanıtlarlar. Zaman Damgası Sunucusu, zaman damgalarını imzalamak için açık anahtar teknolojisini kullanarak, verinin bütünlüğünü ve belirli bir tarihteki varlığını onaylar. Bir sözleşmenin imzalandığı, paranın transfer edildiği, başvurunun yapıldığı vs. tarih ve saati kanıtlama ihtiyacı günümüz e-ticaret, e-devlet uygulamaları için hayati…

5651 Sayılı Kanun İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

5651 sayılı yasanın çıkış amacı nedir? Yasanın çıkarılmasının iki amacı bulunmaktadır. Birincisi; İnternet'in önemli aktörlerinden olan içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülük ve sorumluluklarını belirlemektir. Diğer amaç ise; İnternet ortamında işlenen belirli suçlarla içerik, yer ve erişim sağlayıcıları üzerinden mücadeleye ilişkin esas ve usülleri düzenlemektir.…

5651 Sayılı Kanun

23 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26530 KANUN İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun No. 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amaç ve kapsamı; içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve…

Erişim Sağlayıcıları Birliği Tüzüğü

Erişim Sağlayıcıları Birliği Tüzüğü BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Birliğin Adı ve Merkezi Madde 1- (1) 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 6/A ve Geçici 3 üncü maddesi çerçevesinde, merkezi Ankara'da bulunan, özel hukuk…

5651 Sayılı Kanunun 11 Nisan 2017 Tarihli Yönetmeliği

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: İNTERNET TOPLU KULLANIM SAĞLAYICILARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, internet toplu kullanım sağlayıcıları ve ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri ve sorumlulukları ile denetimlerine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir. Dayanak MADDE…

5651 Sayılı Kanunun 30 Kasım 2007 Tarihli Yönetmeliği

30 Kasım 2007 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26716 YÖNETMELİK Başbakanlıktan: İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; içerik sağlayıcıların, yer sağlayıcıların ve erişim sağlayıcıların yükümlülük ve sorumlulukları ile internet ortamında…

5651 Sayılı Kanunun 1 Kasım 2007 Tarihli Yönetmeliği

1 Kasım 2007 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26687 YÖNETMELİK Başbakanlıktan: İNTERNET TOPLU KULLANIM SAĞLAYICILARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; internet toplu kullanım sağlayıcıları ve ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri ve sorumlulukları ile denetimlerine ilişkin esas…

Yer Sağlayıcılara Faaliyet Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

24 Ekim 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26680 YÖNETMELİK Telekomünikasyon Kurumundan: TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TARAFINDAN ERİŞİM SAĞLAYICILARA VE YER SAĞLAYICILARA FAALİYET BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Telekomünikasyon Kurumu tarafından erişim sağlayıcılara…

5651 Sayılı Kanun ve Kamu Kurumlarına İlişkin Değerlendirme

5651 Sayılı Kanun ve Kamu Kurumlarına İlişkin Değerlendirme Musa KAYRAK, Sayıştay Başkanlığı 13.03.2009 5651 Sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” 23 Mayıs 2007 tarihinde 26530 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 5651 Sayılı Kanunda belirtilen hususlar; Telekomünikasyon…

İstanbul Valiliği İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Çalışma ve Uygulama Yönergesi

AMAÇ Madde 1 a) Bu yönergenin amacı, İstanbul İl ve İlçelerinde 5651 Sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" ve "İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları hakkındaki Yönetmelik" esaslarının uygulanması, çalışma belgesi düzenlenmesine dair görev ve çalışma alanlarının belirlenmesi…

Kamu Kurumları İnternet Sitesi Kılavuzu

27 Ocak 2007 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26416 GENELGE Başbakanlıktan: Konu: Kamu Kurumları İnternet Sitesi Kılavuzu GENELGE 2007/4 e-Dönüşüm Türkiye Projesi çalışmaları kapsamında 2003/48 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile uygulamaya konulan Kısa Dönem Eylem Planı (KDEP) ve Yüksek Planlama Kurulunun 2005/5 sayılı Kararıyla hayata geçirilen 2005 Eylem Planı’…

İnternet Geliştirme Kurulu Yönetmeliği

14 Aralık 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28851 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI İNTERNET GELİŞTİRME KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam **MADDE 1 – (**1) Bu Yönetmeliğin amacı, internet ortamının sağlıklı gelişebilmesi ile ilgili çalışmalarda bulunmak, araştırma, inceleme…

5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu

ELEKTRONİK İMZA KANUNU (Kanun No. 5070, Kabul Tarihi : 15.1.2004) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1.- Bu Kanunun amacı, elektronik imzanın hukukî ve teknik yönleri ile kullanımına ilişkin esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2.- Bu Kanun, elektronik imzanın hukukî yapısını, elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarının faaliyetlerini…

Page 1 of 1

https://localhost:2368 © 2024